Tag Archives: HCV

Важно! Нов срок за изследване на Хепатит С количествен РНК ( HCV RNA quantitative ).

Уважаеми пациенти и колеги, в Цибалаб е въведена в употреба нова система  за изследване на хепатит C ( HCV вирусен товар ). Това позволява изследването да се прави ежедневно. Резултатите се получават на следващия работен ден след 17ч. Цената на теста остава непроменена.