Важно! Антитела срещу DFS-70 (Dense Fine Speckles)

By | 12.05.2017

Антителата насочени срещу DFS-70 са причина за над 12%  от положителните резултати от теста за антинуклеарни антитела (ANA) чрез индиректна имунофлуоресценция( АNA скрининг). Те са нов биомаркер на изключване при съмнение за системна автоимунна ревматична болест (САРБ). Важно е да се отбележи, че установяването им самостоятелно, като единствено антитяло, разграничава здрави ANA положителни лица без САРБ от пациенти със САРБ или са „индикатор” за наличието на хроничен възпалителен процес различен от САРБ (Туберкулоза и други хронични инфекции) .

DFS-70 (Dense Fine Speckles), познат също като LEDGF/75 (Lens Epithelium-Derived Growth Factor / растежен фактор произхождащ от епител в очната леща) е антиген, нормално присъстващ в ядрата на различни клетки (не само на тези изграждащи лещата).  Изпълнява функции на транскрипционен ко-активатор асоцииран с РНК полимераза II, повишаваща клетъчната преживяемост. Съществуват 2 изоформи, които са продукти на един и същи ген – р52 и р75, като човешките антитела разпознават предимно р75 изоформата.

Клиничните състояния, най-често свързани с наличието на анти-DFS-70 антитела са: синдром на Vogt-Harada (66,7%) – съчетани увреди като двустранен увеит, засягане на средно ухо и други структури съдържащи меланин ; атопичен дерматит (30%); редица очни болести (25%); астма (16%); карцином на простатата (14%); интерстициален цистит (9%); псориазис (5%); синдром на хроничната умора (3%) и др.

Теста е част от ANA профил теста, добавен е като диагностичен показател. Цената на профила не е променена.