Важно! ПСЕВДОТРОМБОЦИТОПЕНИЯ – EDTA-ЗАВИСИМ ФЕНОМЕН

By | 05.11.2016

 

Най-често  използвания антикоагулант  за изброяване на  кръвни клетки  при изследване  на Пълна Кръвна Картина (ПКК) е К2-EDTA (ЕтиленДиаминТетраоцетна Киселина). При някои пациенти обаче, EDTA е причина за получаване на фалшиво нисък резултат за тромбоцити при изброяването им от хематологичен анализатор. За разлика от сериозните потенциално животозастрашаващи тромбоцитопении, EDTA-ПТЦП е ин витро феномен без клинично значение. Дължи се на антитела, които реагират с тромбоцитите и водят до образуване на тромбоцитни агрегати. Хематологичните анализатори не успяват да разграничат тези агрегати и  получават като резултат тромбоцитопения. Колкото повече се удължава времето от вземане на кръв до анализирането, толкова по-изразено е понижаването на тромбоцитния брой.

В лаборатория Цибалаб е възможно надеждно разграничаване на  EDTA-зависимата псевдотромбоцитопения (EDTA-ПТЦП, позната още като апарaтна тромбоцитопения) директно от хематологичните броячи.

Въпреки нейната безвредност, EDTA-ПТЦП може да генерира значителни разходи и дискомфорт на пациента, поради:

-извършване на допълнителни диагностични тестове (включително костномозъчна пункция);

-провеждане на скъпоструващо лечение (може дори да доведе до ненужна спленектомия);

-извършване на излишни трансфузии;

-въздържание от спешни инвазивни процедури и др.;

 

EDTA-ПТЦП може да се заподозре по данните от броя на тромбоцитите, флаговете и хистограмите на тромбоцитите и левкоцитите и след това може лесно да се разпознае при микроскопско наблюдение на кръвна натривка. Често обаче EDTA-ПТЦП остава незабелязана в ежедневната работа на клиничните лаборатории, тъй като кръвни натривки не се оценяват рутинно , както и предупредителните флагове и хистограми на хематологичните анализатори не се тълкуват правилно.

Визуалната оценка на кръвни натривки се разглежда като златен стандарт за откриване на EDTA-ПТЦП. Тя се извършва във всички случаи с нововъзникнала или неочаквана тромбоцитопения под 70 G/L, както и в случаите с типични модели на хистограмите или съответни флагове на хематологичните апарати.

За да се оцени правилно броя на тромбоцитите в случаите на заподозряна EDTA-ПТЦП, както и за потвърждаване на този феномен, в лаборатория Цибалаб се използва проба кръв, взета  в специална епруветка с антикоагулант магнезиева сол, който възпрепятства агрегацията на тромбоцитите. Получаването на нормален тромбоцитен брой при анализ на кръв, взета по този начин, потвърждава EDTA-ПТЦП.

Различни алтернативни антикоагуланти, които могат да се използват, когато епруветка с магнезиеви соли не е на разположение са:

-литиев хепарин (епруветка със зелена капачка);

-натриев цитрат (епруветка със синя капачка за коагулация) – да се има предвид, че тромбоцитния брой не е точен, поради разреждането от антикоагуланта;

Необходим е индивидуален подход при всеки отделен случай, т.к. макар и рядко тези  алтернативни антикоагуланти също могат да предизвикат образуване на тромбоцитни агрегати.