Диагностика на Туберкулоза чрез Т-SPOT TB

By | 06.02.2018

Т-SPOT.TB е тест за откриване на реакция към Туберкулозна инфекция. Това става посредством кръвни клетки (Т-ефекторни лимфоцити), отговарящи на стимулация с антигени на Mycobacterium tuberculosis. Тестът е значително по-надежден в сравнение с други методи. Той е предназначен за употреба като помощно средство за диагностициране на туберкулозна инфекция. T-SPOT.TB сe характеризира с по-висока чувствителност и специфичност, като не дава кръстосани реакции с ваксината срещу туберкулоза, както и с нетуберкулозните бактерии, които нормално се откриват в околната среда. Пациентът е необходимо да посети само веднъж лабораторията за вземане на кръв. Резултатите от Т-SPOT.TB се фотографират, дигиталните изображения се запазват и е възможен ретроспективен качествен контрол.

Чрез теста T-SPOT.TB се търсят реактивни специфични ефекторни Т-клетки към ESAT-6 и/или CFP10 антигени на Mycobacterium tuberculosis complex. 

Кръв се взима всеки вторник и четвъртък до 12ч. Резултатите ще бъдат готови за следващия работен ден след 18ч.

Условия и изисквания: Кръвта се взема в епруветки с литиев хепарин, които се предоставят от лабораторията. Необходимото количество при възрастни и деца на 10 и повече години е 1 епруветка от 6 мл; при деца на 2-9 години − 1 епруветка от 4 мл; при деца до 2 години – 1 епруветка от 2 мл. При пациенти с левкопения се взема двойно количество кръв.

Както обикновенно теста не се заплаща от НЗОК. Струва 125лв.