Изберете възможността за контрол над риска от рак на маточната шийка!

Определянето на HPV статуса на маточната шийка е ключов момент в профилактиката и ранното откриване на предракови изменения и рак

Какво причиняват човешките папиломни вируси ( HPV)
Ракът на маточната шийка е втората по честота причина за смъртност сред жените в световен мащаб. Годишно се регистрират 500 000 нови случая. В 99,7% от случаите това се дължи на действието на човешкия папиломен вирус (HPV).
Установени са близо 200 типа HPV, над 50 от които инфектират гениталната област. Тяхното клинично значение се определя от онкогенният им ефект, в зависимост от който те се разделят в две групи – с нисък и с висок риск за злокачествени изменения. Нискорисковите HPV се свързват с доброкачествени кожно-лигавични изменения – аногениталните брадавици (кондиломи) се причиняват от HPV типове 6, 11. Високорисковите HPV се свързват с изявата на предракови и ракови изменения. Около 20 типа от тях (сред които най-значими са 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66) се свързват директно с рак на маточната шийка. От тях 16 и 18 тип са отговорни за 70% от случаите на рак на маточната шийка.
Потенциалът на високорисковите HPV да предизвикат злокачествени изменения в клетките се определя от вирусните онкопротеини Е6/Е7. Редица клинични проучвания безспорно са доказали, че вирусните Е6/Е7 онкопротеини стартират процеса на злокачествено изменение на клетките преди появата на морфологични изменения, видими при цитологичното изследване. Това им отрежда роля на маркери за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната шийка.


Как се предава HPV
Инфекцията с HPV е най-честото полово предавано заболяване, като във възрастта между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60 %. Повечето сексуално активни жени ще бъдат изложени на HPV инфекция поне веднъж през живота си. В повечето случаи инфекцията е преходна и регресира спонтанно, тъй като вирусът се очиства от имунната система. В около 20% от жените, обаче, инфекцията може да остане постоянна (персистираща), което може да доведе до развитието на лезии (т.нар. „ранички“) на маточната шийка или до рак.
Маточната шийка е конусовиден орган, свързващ матката с влагалището. При попадане на папиломните вируси в нормалните клетки от лигавицата на маточната шийка, след различно дълъг период тези клетки променят своята структура и функция и започват да се делят неконтролируемо. Процесът протича сравнително бавно и напредва постепенно от по-леки към по-тежки изменения – от т.нар. предракови изменения към същинския рак.
Защо е важно да знаете какъв е Вашият HPV статус
Предраковите състояния и ранните стадии на заболяването обикновено не предизвикват болка или други клинични симптоми, затова трябва да се търсят активно чрез редовни гинекологични прегледи и изследвания. Изявената клинична картина е свързана с напреднал стадий на заболяването. Насоченото търсене и откриване на тези предракови състояния е важен момент в профилактиката на рака на шийката на матката, защото те са лечими в 100% от случаите.
Навременното откриване и разграничаването на HPV инфекцията с ниско- или високорисков тип, и особено определянето на специфичният генотип на HPV вируса и детекцията на вирусните Е6/Е7 онкопротеини е важен фактор, който определя режима на проследяване на пациентите и позволява по-прецизното дефиниране на тези с повишен риск от развитие на рак на маточната шийка.
Как да разберете какъв е Вашият HPV статус
В профилактиката на предраковите и раковите изменения на маточната шийка огромно значение има определянето на HPV статуса чрез ежегодни гинекологични прегледи с:
цитологично изследване,
тест за носителство на високорискови HPV
тест за определяне на вирусните Е6/Е7 онкопротеини.

Цитологично изследване – Цитонамазката (позната още като Рар тест) е стандартна скринингова процедура за рак на шийката на матката. РАР цитологичното изследване трябва да се прави всяка година при всички жени след 21 годишна възраст. Чрез наблюдение под микроскоп методът открива изменени или ракови клетки, които са взети от лигавицата на маточната шийка. При конвенционалната цитонамазка след отделяне на клетките от лигавицата на маточната шийка, те се нанасят на микроскопско стъкло, при което могат да бъдат покрити с кръв, слуз или да се струпат една върху друга, а това затруднява тяхното наблюдение. Методът на течната цитология, обаче, позволява, както по-надеждно съхранение на клетките при транспортирането им до лабораторията, така и по-равномерното им разпределяне върху микроскопсото стъклото без припокриване. Методът се прилага за цялата страна единствено в лаборатория „Цибалаб“.
Тест за носителство на високорискови HPV – извършва се чрез откриване на вирусната ДНК с високоспецифични и високочувтсвителни методи в клетки от лигавицата на шийката на матката. Скрининговото изследване дава отговор за наличие или отсъствие на някой от 14 високорискви типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 59, 59, 66, 70) без да се конкретизира типа на вируса. Тестът за генотипиране показва наличие или отсъствие на някой от 12 високорискови типа HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 59, 59, 66), като дава резултат положителен/отрицателен за всеки отделен тип.
Тест за определяне на вирусните Е6/Е7 онкопротеини – Нов вискоспециализиран метод на изследване, наречен NASBA-РНК тест позволява да се определи дали в засегнатите от HPV вируса клетки от лигавицата на маточната шийка се откриват вирусните Е6/Е7 онкопротеини – маркери за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната шийка, т.е. дали е започнало злокачествено изменение на клетките. Тестът определя наличие или отсъствие на вирусните Е6/Е7 онкопротеини от петте най-високорискови HPV 16, 18, 31, 33 и 45 (открити в 80% от случаите на рак на маточната шийка). Методът се прилага за цялата страна единствено в лаборатория „Цибалаб“ .

Вече е възможно с вземането на един секрет от маточната шийка да се извършат и трите изследвания за изясняване на Вашият HPV статус .
Комплексното изследване, което включва цитонамазка, ДНК детекция и определянето на Е6/Е7 онкопротеини на човешките папилома вирусите предоставят възможност за надеждна диагностика и определяне на HPV статуса на маточната шийка. Така с едно пробовземане могат да се извършат и трите изследвания, което има предимството на по-малка инвазивност за пациентката.
Материалът за изследване се взема от канала на шийката на матката със специална четка. Това може да направи Вашият гинеколог. Формата на четката и материалът, от който е изработена спомагат за внимателното и надеждно отделяне на достатъчно клетки от лигавицата на маточната шийка, както от нейното каналче, така и от външната й част. След това четчицата се поставя в контейнер, който съдържа течна транспортна среда, чийто състав спомага за по-доброто съхранение на клетките – тяхната цялост и морфология. След пробовземането част от материала се нанася на микроскопско стъкло чрез специална система за центрофугиране и се обработва за цитологично изследване, а другата част се използва за вирусологичния анализ.

Всяка жена, която има възможност да се изследва за HPV носителство е желателно да го направи.
Българско дружество по акушерство и гинекология и Българска Асоциация по Онкогинекология препоръчват успоредното провеждане на цитологично и вирусологично изследване при всяка жена.

Попитайте Вашият гинеколог или вземете комплект за пробовземане от приемните на Лаборатория “Цибалаб”.