Изследване на Ацетилхолинрецепторни антитела

Уважаеми пациенти, в лабораторията можете да изследвате антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR).
За изследването се взема венозна кръв. AChR антитела нормално не се откриват. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l.
Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на мистения гравис, то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити при пациенти с тимом (лекувани с penicillamine), с малки карциноми на белите дробове, с автоимунно заболяване на черния дроб, с миастеничен синдром на Lambert-Eaton (състояние асоциирано с невъзможност да се отдели ацетилхолин от нервното окончание).
Негативен резултат не отхвърля миастения гравис. Около 50% от пациентите с очна форма (засягат се само мускулите на очните клепачи) и около 10-15% с генерализирана форма на заболяването, са негативни за AChR антитела. Когато пациент е диагностициран с миастения гравис, тест за антитела срещу рецептори за ацетилхолин може да се назначава регулярно, с цел да оцени активността на заболяването или ефекта от приложеното лечение.
Изследването не трябва да се провежда след скорошна лъчетерапия или прием на succinylcholine, защото може да се получи фалшиво положителен резултат.