Изследване на IgG и IgM антитела срещу Leishmania infantum, Лайшманиоза, Кала Азар

Уважаеми пациенти, в Цибалаб можете да направите изследвания за откриване на антитела срещу Лайшманиозата. Това е трансмисивно заболяване, което се предизвиква от едноклетъчен паразит от рода Лайшманиа. Преносители на паразита са насекоми от рода Phlebotomus. Изследват се антитела от клас IgM и IgG срещу паразита. Взима се венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.
В България, по принцип заболяването е разпространено основно в области, разположени в южната част на страната и по-специално в Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Ямбол. В последните години зачестяват случаите от района на Петрич. Разбира се , изследването не се заплаща от НЗОК.