Какво ново за пародонтозата? Нов, по-информативен тест.

By | 31.03.2016

Какво ново за пародонтозата? И тук се оказва, че освен микроорганизмите и индивидуалните генетични особености имат значение за развитието и прогресията на заболяването. Затова в Цибалаб въвеждаме нов, по-информативен тест за Пародонтоза. Изследването се разширява с два нови параметъра, които отчитат генетичното предразположение на организма към развитие на заболяването (т. нар. пародонтоза-свързан генотип): IL-1A(-889)/IL-1B(+3954) алел 2 и HLA-DRB1*04.
Мулти-факторната природа на пародонтозата е добре известна. Ролята на генетични фактори в патогенезата на заболяването е от важно значение, тъй като имунния отговор на организма към бактериите в зъбната плака активира възпаление, което води до разрушаване на съединителната тъкан и костта. Установено е, че повишената продукция на проинфламаторния цитокин IL-1 в резултат на генетично изменение IL-1A(-889)/IL-1B(+3954) е пряко свързана с тежестта на хроничната пародонтоза. Пациентите, които са положителни по този параметър имат седем пъти по-висок риск за развитие на тежка хронична пародонтоза, като в комбинация с тютюнопушене рискът допълнително се увеличава. Друг важен генетичен фактор е HLA-DRB1*04, който се свързва с бърза прогресия на пародонтозата.
Изследването се извършва от секрет от дентален джоб, който се взема от зъболекаря. Цената на теста е същата- 97 лв. и естествено НЕ СЕ ЗАПЛАЩА от НЗОК