Лабораторните методи за диагностициране на COVID-19

By | 27.03.2020

Лабораторните методи за диагностициране на COVID-19 следват два пътя – откриването на самия коронавирус и откриването на адаптивния имунен отговор на организма към вируса.

Етапът на прогресиране на заболяването COVID-19 определя кой метод за откриване е най-ефективен. Бързите тестове за антитела допълват метода за откриване на вирусната нуклеинова киселина като RT-PCR чрез подобряване на скоростта на диагностициране и проследяване на прогресията на заболяването. По отношение детекцията на вирусната РНК от изключителна важност е преданалитичния етап – качеството на пробовземане, транспорт и съхранение на пробата.

За да се разбере клиничното значение на резултатите, получени от бързия тест за антитела, трябва да се вземе предвид следното:

  • Средният инкубационен период се изчислява на 5,1 дни.
  • Специфичните IgM антитела срещу SARS-CoV-2 стават откриваеми 3-5 дни след появата на симптомите.

Следователно, бърз тест за COVID-19 не трябва да се използва докато симптомите не са налице поне три дни.

Следната схема е илюстративна за динамиката на изследваните параметри:

При интерпретиране на лабораторните резултати трябва да се има предвид следното: