ПЪЛНА ГАМА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА COVID-19

By | 09.06.2020

Коронавирусите са РНК вируси с обвивка, които са широко разпространени сред хората животните и които причиняват респираторни, чревни, чернодробни и неврологични заболявания. Известно е, че седем вида коронавируси причиняват заболяване при хората. Четири вируса – 229E, OC43, NL63 и HKU1 – са разпространени и обикновено причиняват симптоми на обикновена настинка при имунокомпетентни индивиди. Другите три щама – коронавирусът на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV), коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV) и новият коронавирус от 2019 г. (SARS-CoV-2) – са зоонозни по произход и понякога са свързани с фатално заболяване. IgM, а понякога и IgG антитела срещу новия коронавирус, могат да бъдат открити още 14-16 дни след експозицията. IgG остават положителни, но нивото спада с течение на времето, a IgM обикновено изчезват 2-3 седмици след оздравяване.

Лабораторните методи за диагностициране на COVID-19 следват два пътя – откриването на самия коронавирус и откриването на адаптивния имунен отговор на организма – антитела срещу вируса.

Етапът на прогресиране на заболяването COVID-19 определя кой метод за откриване е най-ефективен. Бързите тестове за антитела допълват метода за откриване на вирусната нуклеинова киселина като RT-PCR чрез подобряване на скоростта на диагностициране и проследяване на прогресията на заболяването. По отношение детекцията на вирусната РНК от изключителна важност е преданалитичния етап – качеството на пробовземане, транспорт и съхранение на пробата.

За да се разбере клиничното значение на резултатите, получени от бързия тест за антитела, трябва да се вземе предвид следното:

  • Средният инкубационен период се изчислява на 5-6 дни.
  • Специфичните IgM антитела срещу SARS-CoV-2 стават откриваеми 3-5 дни след появата на симптомите.

Следователно, бърз тест за COVID-19 не трябва да се използва докато симптомите не са налице поне три дни.

Следната схема е илюстративна за динамиката на изследваните параметри:

В ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБАЛАБ СЕ ИЗВЪРШВАТ ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19 IgG, IgM и IgA

Взима се венозна кръв. Изследването може да се извърши от цяла кръв, серум или плазма. Материал за този тест може да се взима през целия ден. Изследването представлява имунохроматографски тест за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела. Лабораторията разполага и с количествен тест за антитела.

Резултатите се предоставят като Положителен или Отрицателен за IgG и IgM антитела или като единици за количествените тестове.

Чувствителността на тестовете за IgM е около 85 %, а специфичността е 100% в сравнение с RT-PCR.Чувствителността на теста за IgG е 97,2% през периода на възстановяване от заболяването, а специфичността е 100% (14/14).

АВТОМАТИЧЕН СЕРОЛОГИЧЕН ИМУНОТЕСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА IgM И IgG  АНТИТЕЛА СРЕЩУ SARS-COV-2 – КОРОНАВИРУС, ПРИЧИНЯВАЩ COVID-19.

Смисълът на теста anti-SARS-CoV-2 total (IgM + IgG) е да се открият в ранен стадий наличието на  антитела или тяхната липса като лесен и евтин скрининг. Тестът е на цена 13 лв., което го прави достъпен за пациенти и работодатели. За него е необходима кръвна проба, като резултатите излизат в рамките на работния ден. Тестът има 100% чувствителност (14 дни след PCR потвърждение) и 99,81% специфичност към антителата, свързани с SARS-CoV-2.

Хората, които вече са били изложени на вируса (дори и те да са били безсимптомни) може да имат някакъв имунитет към него. Той е полезен и с това, че показва колко широко е разпространена болестта при дадена популация. Високата специфичност на теста е от решаващо значение, за да се определи надеждно дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела. В настоящата ситуация на пандемията COVID-19 е необходимо тестовете за антитела да могат да открият специфично антитела срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други подобни корона вируси.

Нивата и хронологичният ред на появата на двата типа антитела IgM и IgG са силно променливи, подкрепящи смисъла от анализа на тези  антитела едновременно, с висок афинитет, включително неутрализиращи антитела, с което намалява възможността за кръстосана реактивност и риск от неспецифично откриване на незрели антитела IgG. Тестът има за цел да оцени с висока точност дали даден човек е бил изложен на вируса и дали е изработил антитела срещу SARS-CoV-2.

Положителните проби следва да се доуточняват анамнестично и ако се налага с PCR методика и специфични IgG и IgM/A антитела.

В ЦИБАЛАБ СЕ ИЗВЪРШВА PCR ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРОНАВИРУС (SARS CoV 2 RNA).

Полимеразната верижна реакция с обратна транскриптаза (rRT-PCR) понастоящем е златният стандарт за диагностициране на COVID-19 случаи. rRT-PCR е тест, включващ амплификация на нуклеинови киселини (NAAT), който детектира уникални за причинителя на вируса (SARS-CoV-2) последователности в пробите, взети от дихателните пътища. Вземат се два броя секрети – назофарингеален и орофарингеален секрети в една транспортна среда.

МЕТОД НА ПУЛОВЕТЕ – МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕСТВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ ЗА COVID-19

При тестване  с PCR, реално могат да се засекат заразени служители и да се изолират, преди да заразят останалия колектив на съответната компания.Точният метод за детекция през PCR дава възможност за откриване на заразени лица 1-3 дни преди първите симптоми. Това означава, че средно PCR детекцията може да засече позитивен пациент от 2-3 дни след заразяване.

Разбира се, разхода при индивидуално проведени PCR изследвания, за големи групи от хора би бил доста голям, особено когато по обективни причини се налага да се провежда периодично. Оптимизация на разходите за тестване на служителите чрез (Pool PCR) изследвания показват, че могат успешно да се тестват групи от 5 до 15 човека в зависимост от използвания тест. Нашият опит показва че тестиране на повече от 8 проби (изследвани лица) е относително ненадеждно поради факта че има относително разреждане на пробата заради индивидуалната среда. Поради тази причина предложението ни е за пул до 8 проби. Протоколът за работа при този тип групови тестове включва вземането на индивидуални проби за всяко от изследваните лица и след това в лабораторията се формира/т пул/ове за тестване. При този начин на работа не се налага повторно взимане на материал при положителна проба на конкретен пул, а се преминава към индивидуално изследване на всичките участници в пула за откриване на вирусоносителя/ите.

ВАЖНО: Секретите се взимат поне 2-3 часа след нахранване.Резултатите се получават след около 12 до 24 часа.

ЕКСПРЕСЕН  PCR ТЕСТ  ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ ЗА COVID-19

В Лаборатория ЦИБАЛАБ се извършва експресно изследване на PCR за доказване на SARS CoV 2 RNA със специализирана система за бърз PCR  без предварителна обработка на пробата. Метода е IVD валидиран за диагностика на коронавирус. Резултатите от изследването  се получават до 2 часа след получаване на пробата, като проби се взимат САМО на СЕРДИКА. Може да се ползва и като платформа за Pool PCR (до 5 човека) и е подходяща за изследване на контактни лица поради бързия резултат. Предстои да се работи и в неделя.

Метода е особено подходящ при необходимост от бърза диагностика по медицински или социални причини.