Нов пакет за обременяване с глюкоза

Уважаеми пациенти,
лабораторията предлага пакет за обременяване с глюкоза и изследване на инсулин.

Той е на преференциална цена от 38 лв. и включва:

– Глюкоза – 0-ва минута
– Глюкоза – 60-та минута
– Глюкоза – 120-та минута
– Insulin ( Серумен Инсулин )- 0-ва минута
– Insulin ( Серумен Инсулин )- 60 минута
– Insulin ( Серумен Инсулин )- 120 минута
– HOMA ( IR ) индекс

Може да се провежда във всички манипулационни на МДЛ ЦИБАЛАБ.

Правила при провеждане на пакета:

1. Провежда се сутрин като теста трябва да е започнат преди 10ч., след 10-12 часов нощен глад;
2. През цялото време на теста, пациентът е под наблюдение в манипулационната, без да се разхожда, храни или пуши; може да пие само вода;
3. Венозна кръв се взема на 0-мин (преди изпиване на разтвора), на 60-мин и 120-мин (след изпиване на разтвора).