Нов тест в Цибалаб – BKV количествен PCR(Viral Load) полиомен вирус – Polyomavirus hominis 1

By | 03.10.2018

Изследването е препоръчително при реципиенти на солидни органи (основно след трансплантация на бъбрек) и състояния след костно-мозъчна трансплантация, със суспектна клинична картина за BKV. Първичната инфекция с BK вирусът има отношение към развитието на цистит,ретинит,нефрит и прогресивен фатален тубуло-интерстициален нефрит и енцефалит при деца с тежък имунен дефицит.BK вирусът остава в латентно състояние в тъканите и може да се активира при имунна супресия. Реактивираната BK вирусна инфекция е причина за развитието на хеморагичен цистит,  стеноза на уретера, BKV-aсоциирана нефропатия (BKAN) и др. при пациенти с бъбречна или костномозъчна трансплантация.

Методът, въведен в лаборатория „Цибалаб“ е, предназначен  за диагностициране и мониториране на инфекции с BK вирус, включващ амплификация и количествено определяне на ДНК на BKV. Анализът е основан на използването на real time PCR.

Взема се венозна кръв във вакутейнер с антикоагулант K2EDTA или урина в съд или контейнер без консервант. Пробите се използват само за определяне на BV вирус.