Нов тест за доказване на Ехинококоза ( Кучешка тения ) – Имуноблот IgG антитела

By | 14.05.2019

В Цибалаб е въведен тест за доказване на антитела срещу причинителя на Ехинококоза ( Echinococcus granulosus, E.multilocularis – IgG Immunoblot ) по метода имуноблот. Теста е предназначен за потвърждаване на позитивни резултати от скрининговите ( ELISA, CLIA, IIF ) тестове. Подходящ е за изследване на кръв ( серум, плазма ). При необходимост може да се работи и с ликвор и плеврална течност. Използва се за  потвържадаване на резултати при неясни стойности на  изследванията за IgG антитела по скрининговите методи за Ехинококоза. Представлява единствения метод за проследяване на ефекта от консервативно ( с медикаменти ) лечение на единични, малки, ехинококови кисти или при множествена ехинококоза, лекувана с консервативна терапия.