Промяна на графика за изследване на SCC Сквамоцелуларен карциномен антиген.

By | 19.11.2016

Сквамоцелуларен карциномен антиген (SCC)  вече се работи  всеки ден без събота и неделя.

Сквамоцелуларният карциномен антиген е гликопротеин с молекулна маса 48 кДа и представлява субфракция на Туморен Антиген(ТА-4)изолиран за първи път от тъкан на сквамоцелуларен карцином на маточната шийка. Използва се като туморен маркер най-често при :

  • Болни с карцином на шийката на матката .В този случай може да служи за ранно откриване на рецидиви, наличие на резидуална болест и проследяване ефекта от терапията. Независимо , че притежава специфичност около 90% и чуствителност 70-80% при плоскоклетъчен карцином, не се препоръчва самостоятелното му използване като скринингов маркер за откриване на първичен тумор.
  • Може да се използва като маркер на втори избор при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб(след Cyfra 21-1)
  • Карцином на хранопровода.
  • Карциноми в областта на главата( езика) и шията.

За повече вижте тук:SCC