Разширен пакет за диагностика на периодонтит

By | 04.11.2017

В Цибалаб е въведен в употреба разшитен диагностичен панел за откриване на бактерии, причиняващи периодонтит. Периодонтит е възпаление на периодонтиума (част от зъбозадържащите структури свързващи зъбите с алвеоларната кост). Причина за възникване на заболяването са микроорганизмите, попаднали в околозъбната тъкан. С новата методика на изследване може да се докажат следните причинители:

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Treponema denticola, Tannerella forsythia, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum,  Eikenella corrodens, Capnocytophaga sputigena, Capnocytophaga gingivalis

В теста е включено изследване на два генетични маркера, които са важни за прогнозата и терапията на заболяването:

  • IL-1A ( -889 )/IL-1B (+3954) алел 2
  • HLA-DRB 1*04