Тест за авидитет (здравина на връзката) за Токсоплазмоза IgG

By | 26.05.2017

В Цибалаб е въведен в рутинна практика тест за афинитет (авидност) на антитела от клас IgG към Токсоплазма. Тестът служи за стадиране на инфекцията. Диагностичен е за определяне на остра първична инфекция и за определяне на давността ú . При резултат за IgG антитела  > от 25% може да се приеме, че първичната среща с антигена е преди 3 месеца. Резултатите трябва да се интерпретират общо с IgG, IgM и IgA антитела към Токсоплазма.