PANORAMA бе удостоен с престижната награда EDISON

By | 20.06.2018

Скъпи бременни дами,

имаме удоволствието да ви съобщим, че неинвазивният пренатален тест PANORAMA бе удостоен за поредна година с престижната награда EDISON за технологична иновация в сферата на репродуктивното здраве.

През 2017 г. на PANORAMA бе присъдена наградата за перспективната SNPs технология, използвана за анализ на безклетъчна циркулираща ДНК (cf DNA) и разграничаване на такава с майчин и с фетален произход.

Наградата EDISON 2018 се присъди на първият и единствен до момента неинвазивен пренатален тест за близнаци PANORAMA, който анализира и съобщава рано, точно и прецизно зиготността и индивидуално пола на плодовете при близначна бременност.

PANORAMA анализира с хирургична прецизност феталната ДНК при едноплодна и двуплодна бременност, като така подпомага клиницистите за откриване на животозастрашаващи усложнения и за оптимизиране на поведението на лекаря при проследяване на бременността.

Тази година SNPs технологията, използвана за PANORAMA, получи награда EDISON 2018 и за приложението си при анализ и изследване на циркулираща туморна ДНК (ct DNA) – иновация в сферата на персонализираната онко-медицина.

Наградата EDISON е най-високата и престижна награда, която една компания може да получи за своя иновация и бизнес-успех. Наградата е получила името на Thomas Alva Edison (1847-1931), чиито разработки, нововъведения и постижения промениха света. Наградите се връчват от EDISON UNIVERSE, организация с нестопанска цел, посветила се на откриване, разпознаване, споделяне и насърчаване на разработването на нови продукти и услуги в сферата на науката, медицината, маркетинга, роботиката, енергетиката, космонавтиката и др., които подобряват живота на хората и бизнес-средата.