Tag Archives: Легионерска болест

Тестове за доказване на Легионерска болест в серум

Тестовете представляват хемилуминисцентна реакция за качествена детекция на IgG и IgM антитела срещу L.pneumоphila в серум. Изследванията трябва да се извършат след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , като се изследват IgG и IgM антитела, за да може да се диференцира и стадира пневмоничния процес. В началото на заболяването е подходящо да се… Read More »