Tag Archives: Пародонтит

Разширен пакет за диагностика на периодонтит

В Цибалаб е въведен в употреба разшитен диагностичен панел за откриване на бактерии, причиняващи периодонтит. Периодонтит е възпаление на периодонтиума (част от зъбозадържащите структури свързващи зъбите с алвеоларната кост). Причина за възникване на заболяването са микроорганизмите, попаднали в околозъбната тъкан. С новата методика на изследване може да се докажат следните причинители: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Treponema… Read More »

Какво ново за пародонтозата? Нов, по-информативен тест.

Какво ново за пародонтозата? И тук се оказва, че освен микроорганизмите и индивидуалните генетични особености имат значение за развитието и прогресията на заболяването. Затова в Цибалаб въвеждаме нов, по-информативен тест за Пародонтоза. Изследването се разширява с два нови параметъра, които отчитат генетичното предразположение на организма към развитие на заболяването (т. нар. пародонтоза-свързан генотип): IL-1A(-889)/IL-1B(+3954) алел… Read More »

Пародонтит – дълго незабелязван враг …

Възпалението на венците (гингивит) и на пародонта (пародонтит) са сред най-често срещаните инфекциозни заболявания и се получават при хора от всички възрасти. Пародонтитът обикновено протича дълго време без симптоми. Хората го забелязват, когато той вече е нанесъл сериозни щети. Това днес не е така, защото зъболекарите разполагат с най-новите диагностични и терапевтични методи за ранно… Read More »

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ДНК-АНАЛИЗ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ПАРОДОНТИТ

Лаборатория ЦИБАЛАБ, за първи път в България, въвежда тест за ранна диагностика на Пародонтит (особено важно при поставянето на импланти), с проба на пациента взета от неговия стоматолог. Молекулярно-диагностичният тест открива петте най-важни в клиничен аспект периодонтно-асоциирани бактерии и представлява метод на избор за диагностика на инфекциозните причинители на пародонтит. Това улеснява ранното диагностициране на… Read More »