Tag Archives: Прееклампсия

За първи път в България нови възможности за ранна диагностика и профилактика за Прееклампсия

Прееклампсията е сериозно усложнение, което се развива в 3-5% от бременностите и е водеща причина за майчината и неонаталната заболеваемост и смъртност. Клиничните прояви могат да варират от леки до тежки.