XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

By | 04.10.2019

Днес се открива ежегодната конференция по клинична лаборатория организирана от Българското дружество по клинична лаборатория. Лаборатория Цибалаб ще вземе участие в научната програма с три доклада и четири постера на наши доказали се лабораторни лекари и лаборанти. Тя ще се проведе от петък до неделя (4 – 6 октомври) в Комплекс Марина кейп град Ахелой.

ДОКЛАДИ:

HCV- алгоритъм за скрининг, диагностика и мониториране на инфекциятаД. Велчева, М. Божилова, МДЛ „Цибалаб“, София

“Великият имитатор“- лабораторен скрининг, диагностика и мониторингМ. Божилова, Н. Калъчев, Д. Велчева, МДЛ „Цибалаб“ гр. София, България

Нашият опит при микроскопско изследване на урина – мануално и с високотехнологичен уринен анализатор Cobas 6500 – Е. Пройнова-Кръчмарова, С. Петрова, Н. Калъчев, С. Халачева, Д. Петкова, МДЛ „Цибалаб“, София

ПОСТЕРИ:

СРАВНЕНИЕ НА ДВА ELISA МЕТОДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 17-алфа ХИДРОКСИПРОГЕСТЕРОНП. Иванова, Н. Калъчев, А. Цончева, М. Божилова, МДЛ „Цибалаб“ София, България

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА РАБДОМИОЛИЗА С ЕКСТРЕМНО ВИСОКИ СТОЙНОСТИ НА КРЕАТИНКИНАЗА(CK)М. Миликина, Н. Калъчев, М. Божилова, А. Цончева, МДЛ „Цибалаб“ София, България

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕНН. Козарова, Н. Калъчев, А. Цончева, М. Божилова, МДЛ „Цибалаб“ София, България

НИВО НА ВИТАМИН Д СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА НА ЮГАЗАПАДНА БЪЛГАРИЯМ. Божилова, Н. Калъчев, А. Цончева, МДЛ „Цибалаб“ София, България, Д. Мързяванова, МДЛ „Пролаб” Гоце Делчев, България