Важно! Нов срок за изследване на Хепатит С количествен РНК (HCV RNA quantitative).

By | 20.09.2017

Уважаеми пациенти и колеги, в Цибалаб е въведена в употреба нова система  за изследване на хепатит C (HCV вирусен товар). Това позволява изследването да се прави ежедневно. Резултатите се получават на следващия работен ден след 17ч. Цената на теста остава непроменена.