Изследване на Триптаза – анафилаксия или не?

By | 13.07.2017

Триптазата е ензим, който се освобождава, заедно с хистамин и други химични вещества, от мастоцитите, когато те се активират като част от нормалния имунен отговор, както и в алергични реакции (анафилаксия). За разлика от хистамина, повишените нива на триптазата могат да се установят до 24 часа след алергичния инцидент. Количеството на триптазата служи за  оценка на риска от тежки реакции при алергични пациенти ,а също така се използва като диагностичен критерий на СЗО за мастоцитоза и е маркер за хематологични заболявания. Нивото на триптазата в серума  зависи от мастоцитите. Мастоцитите са  клетки които играят ключова роля в алергичните реакции. Когато те се активират, освобождават различни медиатори ( хистамин, триптаза, простагландини, левкотриени), които водят до симптомите на алергичните реакции, като анафилаксия. От тези медиатори само триптазата е относително бавно елиминираща се субстанция и е достъпна за изследване. В плазмата, след пикообразно покачване от 15 минути до 3 часа, може да се измери  до 24 часа, сравнено с хистамина, чийто нива са с върхова стойност на 5-та минута и спадат до базално ниво на 15-30 минута.

Нивата на триптазата в кръвта се увеличават при повечето случаи на анафилаксия с изразена тежест и кардиваскуларни прояви (хипотония). Триптазата се секретира заедно с хистамина от гранулите на мастоцитите, но прониква в тъканите по-бавно поради факта, че е свързана в комплекс с протеогликани.

Този времеви прозорец позволява изследването на нивата на серумната триптаза в случаите на анафилаксия, като метод за диференциална диагноза на шоковите състояния. Това помага за разграничаване на кардиогенен, септичен, хиповолемичен шок и тежка вазовагална реакция.  В редките случаи на типична клинична картина на анафилаксия с нормално ниво на серумна триптаза, най-вероятния патогенетичен механизъм е базофилна активация или комплемент-медиирана анафилаксия.

Преходно повишаване на нивото на триптаза в кръвообращението, след като пациентът страда получи анафилактична реакция, помага да се идентифицира и оцени степента на реакцията. Устойчивото повишаване на изходното ниво на триптазата е индикация за възможна мастоцитоза.

Мастоцитозата е хематологично заболяване, характеризиращо се с натрупване на патологично променени мастоцити в различни органи, като кожа, костен мозък, гастроинтестинален тракт, черен дроб, слезка и лимфни възли. Най-често срещана е кожната форма, известна като Уртикария пигментоза. Клиничната картина на заболяването се определя от мастноклетъчна инфилтрация на тъканите и освобождаването на мастоцитни медиатори, които имат както локален, така и отдалечен ефект. Най-честите симптоми са сърбеж, сърцебиене. Maстоцитозата е най-честата причина за тежки фатални анафилаксии след ужилване от насекоми (пчела и оса). Един от критериите за поставяне на диагнозата е базално ниво на серумна триптаза повече от 20 мкg/L. Проследяването му има и прогностична стойност – повишавани на нива са индикатор за влошаване на състоянието.

В случаите на рецидивираща анафилаксия и тази след ужилване от оса и пчела, изследването на серумната триптаза, както и последващо измерване на базовото ниво, поне след 24 часа, може да се установи и рядкото заболяване мастоцитоза. Не винаги може да се каже със сигурност, че стойност над горната граница на нормата е сигурен маркер за анафилаксия, както и нормалните стойности не отхвърлят диагнозата. Но в контек­ста на клиничната картина с помощ­та на резултата от изследване на нивото на триптаза в кръвта, в голяма степен може да се стигне до точната диагноза, правилното поведение при всеки отделен случай и най-важното предотвратяване на възможно фатални бъдещи инциденти.

Поне 24 часа след събитието е наложително да се вземе кръв за второ изследване за определяне на базовото ниво на серумната триптаза. В случаите, когато то е повишено със стойности над 20 ng/mL, най-вероятно се касае за мастоцитоза.

Серума, взет за изследване на серумна триптаза, може да се съхранява на 4 градуса и да се транспортира за изследване до 24 часа.