Имуноблот TORCH IgG/M за потвърждаване на резултати от скрининга

By | 20.07.2018

В Лабораторията са въведени имуноблот (Immunobloting) тестове за потвърждаване на резултатите от скринингови изследвания за Токсоплазма, Херпес, Цитомегаловирус и Рубеола. Методиката е приложима за изследване на ИгГ и ИгМ специфични антитела. Използваните тестове са базирани на „line blot“ методика, което премахва възможността за „кръстосана“ реактивност и фалшиво положителни резултати. Препоръчителни са за изследване при бременност, както и при жени в репродуктивна възраст, преди забременяване. Методиката дава информация за имунореактивния статус по отношение на най-важните причинители на вътреутробни инфекции. Може да се използва и при всички случаи на съмнителни или нееднозначни резултати за всеки от патогените, включени в диагностичния пакет. За рубеола ИгГ антителата се получава информация за наличие или липса на протективен имунитет.  За Токсоплазмозата и Цитомегаловирусната инфекция се получава информация за давност на инфекцията ( Авидност на антителата-ИгГ).