Какво ново при диагностиката на бактериалните пневмонии?

By | 07.04.2016

Обща информация

По данни на СЗО пневмонията е отговорна за смъртта на 3-4 милиона човека годишно, главно в невръстна детска и в напреднала възраст. Така пневмонията се нарежда на трето място като причина за смърт причинена от инфекции в световен мащаб.

Пневмониите, придобити в обществото (САР- community acquired pneumonia, т.е. инфекция придобита извън болнично заведение) са често срещани и тежко протичащи инфекции на долните дихателни пътища. Причиняват се от бактерии, вируси, плесени и паразити.  Най-честите етиологични причинители са Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Мусорlasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila и някои вируси – грип тип А и В.

Според консенсуса на Американската и Европейската асоциации по инфекциозни болести при лечението на този тип пневмонии се набляга на доказването на етиологичния причинител. Тъй като антибиотичното лечение при тези инфекции е специфично, диагностиката е от изключително значение, като е важно терапията да започне възможно най-скоро. Молекулярната диагностика дава възможност с висока чувствителност и специфичност причинителят да бъде установен в рамките на часове.

Какво предлага Цибалаб

Лаборатория Цибалаб извършва диагностика на девет от най-често срещаните бактериални причинители на пневмония в един комбиниран тест:

  • Streptococcus pneumoniae;
  • Haemophilus influenzae;  
  • Haemophilus influenzae тип В;
  • Moraxella catarrhalis;
  • Chlamydophila pneumoniae;
  • Mycoplasma pneumoniae;
  • Legionella pneumophila;
  • Bordetella pertussis и
  • Bordetella parapertussis.

Материал за изследване: храчка в стерилен контейнер, гърлен секрет – сух тампон или в течна транспортна среда и бронхиален лаваж. Процедурата на диагностика продължава до 8 часа и това позволява резултатите да се получат в рамките на работния ден.