Нов тест за антитела срещу Коронавирус

By | 18.05.2020

В лаборатория „Цибалаб” вече се извършва  нов тест от фирма Roche. Той е  валидиран, напълно автоматичен серологичен имунотест за едновременно определяне на IgM и IgG  антитела срещу SARS-CoV-2 – коронавирус, причиняващ COVID-19.

Смисълът на теста anti-SARS-CoV-2 total (IgM + IgG) е да се открият в ранен стадий наличието на  антитела или тяхната липса, след което да се проследи имунният статус на пациента на всеки 14 дни. Това дава възможност на завърналите се на работа и работодателите да са спокойни по отношение на епидемиологичната обстановка във фирмата. Тестът е на цена 13 лв., което го прави достъпен за пациенти и работодатели. За него е необходима кръвна проба, като резултатите излизат в рамките на работния ден.

Серологичният anti-SARS-CoV-2 total е ин-витро тест, използващ човешки серум и плазма за откриване на антитела (включително IgG) и определяне на имунната реакция на организма към SARS-CoV-2 – коронавирус, причиняващ COVID-19. Тестът има CE маркировка, 100% чувствителност (14 дни след PCR потвърждение) и 99,81% специфичност към антителата, свързани с SARS-CoV-2. Хората, които вече са били изложени на вируса (дори и те да са били безсимптомни) може да имат някакъв имунитет към него. Той е полезен и с това, че показва колко широко е разпространена болестта при дадена популация. Тестът може да играе много важна роля за точното определяне на това как имунната система на организма реагира на вируса.  Високата специфичност на теста е от решаващо значение, за да се определи надеждно дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела. В настоящата ситуация на пандемията COVID-19 е необходимо тестовете за антитела да могат да открият специфично антитела срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други подобни корона вируси.

Серологичният имунотест аnti-SARS-CoV-2 тотал може да се използва при масов скрининг за оценка на разпространението на вируса и състоянието на епидемиологичната картина при дадена популация (по-голямата част от заразените пациенти са безсимптомни).

Нивата и хронологичният ред на появата на двата типа антитела IgM и IgG са силно променливи, подкрепящи смисъла от анализа на тези  антитела едновременно, с висок афинитет, включително неутрализиращи антитела, с което намалява възможността за кръстосана реактивност и риск от неспецифично откриване на незрели антитела IgG. Тестът има за цел да оцени с висока точност дали даден човек е бил изложен на вируса и дали е изработил антитела срещу SARS-CoV-2.

Положителните проби се доуточняват анамнестично и ако се налага с PCR методика и специфични антитела.