Цитомегаловирусна инфекция-авидност (афинитет) на IgG антителата за доказване на остра инфекция

By | 31.05.2017

При изследване за цитомегаловирусна инфекция  се доказват специфични антитела -IgM и IgG, които се образуват в организма  след инфектиране с вируса. Определя се авидността (афинитета) на  IgG антителата за доказване на остра инфекция . При изследване на пакета за TORCH синдром се доказват  антитела срещу причинителите на най-честите инфекции при бременни жени (рубеола,токсоплазмоза,цитомегаловирус и херпес симплекс вирус), при които има риск от инфектиране на плода и неблагоприятен изход от бременността.

Защо и кога се изследва?

Изследване за цитомегаловирус се препоръчва при съмнение за остра инфекция – основно при малки деца, които са с клинична картина подобна на инфекциозна мононуклеоза или лимфаденит. Препоръчително е всички жени в репродуктивна възраст преди забременяване, и при диагностициране на бременност да се изследват освен за наличие антицитомегаловирусни антитела, така и за останалите причинители на вродени заболявания, включени в  TORCH- синдрома (токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус и херпес симплекс вирус). Лицата, носители на HIV, също трябва да знаят своя статус по отношение на цитомегаловируса, защото при тях съществува  риск от развитие на тежки животозастрашаващи състояния. Същото се отнася и за лицата на хемодиализа, след трансплантация  и пациентите с онкологични заболявания.