Време е за ДЕТСКА ГРАДИНА

By | 01.08.2023

През септември децата тръгват на градина. Изискванията за прием може да видите по-долу:

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен/.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
 
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за три работни дни.
Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни.
Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 
Необходими документи за прием на децата от яслени групи:
1. Васерман на един от родителите – до 6 месеца преди датата на постъпване;
2. Микробиологично и паразитологично изследване – до 15 дни преди постъпване;
3. Изследване кръв и урина – до 7 дни преди постъпване;
4. Бележка за контакт с остри заразни заболявания – до 3 дни преди постъпване. След взимане на пробите и  пълното и вярно попълване на Информираното съгласие, донесете или изпратете настоящия комплект с поставени вътре взетите проби и Информираното съгласие.

При нас може да възползвате от пакетите ни за детска градина с отстъпка от О-мед.

Ликове към ваучерите може да намерите на следните връзки : Съкратен пакет или Пълен пакет

Инструкции за подготвяне на пробите от дома ТУК