Tag Archives: Хламидийна пневмония

Разширена диагностика на Хламидийна пневмония

Уважаеми пациенти, в лабораторията са достъпни следните тестове за диагностика на пневмонии причинени от Chlamydophila pneumoniae: 1.Изследване за ДНК на Chlamydophila pneumoniae – за доказване на причинителя. Резултат на четвъртия работен ден след 18 ч. 2.Изследване на специфични IgG и IgM антитела за серологична диагностика. Резултатите се получават на следващия ден.