Изследвания за Q-треска в Цибалаб

В лабораторията са въведени нови тестове за диагностика на Q треска.Това е системна инфекция, която първично засяга белите дробове. Причинява се от Coxiella burnetii.
При животните инфекцията протича асимптомно. Хората се заразяват посредством инхалация на контаминирани аерозоли,сурово мляко и храна.


В лаборатория „Цибалаб“ се извършват следните лабораторни показатели за диагностика на Q треска ( фаза I и фаза II- съответно за остра или хронична инфекция ):
• изследване на специфични антитела от клас IgG (фаза I и фаза II)към Coxiella burnetii по метода индиректна имунофлуоресценция (IIF).
• изследване на специфични антитела от клас IgM(фаза I и фаза II) към Coxiella burnetii по метода индиректна имунофлуоресценция (IIF).
• изследване на специфични антитела от клас IgA(фаза I и фаза II) към Coxiella burnetii по метода индиректна имунофлуоресценция (IIF).
• изследване на общи антитела от клас IgM към Coxiella burnetii по метода хемилуминисценция (CLIA).
• изследване на общи антитела от клас IgG към Coxiella burnetii по метода хемилуминисценция (CLIA).
Изследва се серум, но е възможно използването и на плазма с EDTA .Кръвта може да се вземе по всяко време.