Author Archives: Велин Петров

Изследване на IgG и IgM антитела срещу Leishmania infantum, Лайшманиоза, Кала Азар

Уважаеми пациенти, в Цибалаб можете да направите изследвания за откриване на антитела срещу Лайшманиозата. Това е трансмисивно заболяване, което се предизвиква от едноклетъчен паразит от рода Лайшманиа. Преносители на паразита са насекоми от рода Phlebotomus. Изследват се антитела от клас IgM и IgG срещу паразита. Взима се венозна или капилярна кръв от която се отделя… Read More »

Изследват се IgG антитела срещу Човешки Херпес Вирус тип 6, Шестата болест

В Цибалаб се изследват антитела за откриване на HHV 6. Човешкия херпес вирус тип 6 и съпътстващите го симптоми представлява инфекция с HHV-6, който е най-честия причинител на болест при деца до 36 месечна възраст, известна като розеола инфантум или шестата болест. Човешки херпес вирус тип 6 и съпътстващите го симптоми се изразяват в повишаване… Read More »

Тестове за доказване на Легионерска болест в серум

Тестовете представляват хемилуминисцентна реакция за качествена детекция на IgG и IgM антитела срещу L.pneumоphila в серум. Изследванията трябва да се извършат след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , като се изследват IgG и IgM антитела, за да може да се диференцира и стадира пневмоничния процес. В началото на заболяването е подходящо да се… Read More »

Изследване на Parvovirus B19 – Петата болест, Erythema infectiosum

В Цибалаб може да се изследват антитела от клас IgM насочени към Parwvovirus B19. Това е причинителя на т.н. Пета болест, Erythema infectiosum. Заболяването и неговата диагностика има значение при проследяване на бременността в първи триместър, за жени които не са преболедували в детството. Изследва се от венозна кръв (серум) ,няма изисквания за вземане на… Read More »

ALK тест при пациенти с НДРБД с EGFR отрицателен статус

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че от началото на 2016г в МДЛ Цибалаб се извършва анализ на ALK статус при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (НДРБД), което позволява прилагането на допълнителна специфично насочена терапия с АLK инхибитора Crizotinib. Съвременната диагноза на НДРБД включва както морфологични, молекулярно-биологични и имунохистохимични изследвания. Определянето на EGFR мутационния статус и ALK… Read More »

Изследване на Ацетилхолинрецепторни антитела

Уважаеми пациенти, в лабораторията можете да изследвате антителата срещу рецепторите за ацетилхолин (AChR). За изследването се взема венозна кръв. AChR антитела нормално не се откриват. Референтните стойности са до 0.4 nmol/l. Ако пациентът има AChR антитела и симптоми на мистения гравис, то вероятността да страда от заболяването е голяма. AChR антитела могат да бъдат открити… Read More »

Изследване на INR от капилярна кръв

В Цибалаб може да се изследва INR и в пълна ( без антикоагулант ) капилярна кръв ( от пръста ), при пациенти на които се проследява терапията. Това се прави с оглед на по-малко венозни манипулации, когато се налага често да се контролира дозата на лекарствата.Теста се извършва само на централна регистратура ( БЦ Сердика… Read More »

Изследвания за Q-треска в Цибалаб

В лабораторията са въведени нови тестове за диагностика на Q треска.Това е системна инфекция, която първично засяга белите дробове. Причинява се от Coxiella burnetii. При животните инфекцията протича асимптомно. Хората се заразяват посредством инхалация на контаминирани аерозоли,сурово мляко и храна.

Разширена диагностика на Хламидийна пневмония

Уважаеми пациенти, в лабораторията са достъпни следните тестове за диагностика на пневмонии причинени от Chlamydophila pneumoniae: 1.Изследване за ДНК на Chlamydophila pneumoniae – за доказване на причинителя. Резултат на четвъртия работен ден след 18 ч. 2.Изследване на специфични IgG и IgM антитела за серологична диагностика. Резултатите се получават на следващия ден.

Нова методика в микробиологията

Уважаеми пациенти, в Цибалаб е въведен в експлоатация нов микробиологичен анализатор НВ&L, преставляващ модерна технология на бързо откриване на растежа на бактерии. Анализаторът е в състояние да следи фазата на растеж на бактерии от момента на заразяване на средата, показва в реално време количеството на бактериите, в рамките на няколко часа, при това с висока… Read More »