Нова методика в микробиологията

Уважаеми пациенти, в Цибалаб е въведен в експлоатация нов микробиологичен анализатор НВ&L, преставляващ модерна технология на бързо откриване на растежа на бактерии. Анализаторът е в състояние да следи фазата на растеж на бактерии от момента на заразяване на средата, показва в реално време количеството на бактериите, в рамките на няколко часа, при това с висока специфичност и чувствителност.
Изследването на стерилни урини с този апарат дава възможност да се получи резултат до 5 часа след получаване на материала в лабораторията, ако липсва бактериален растеж.
При положителен резултат (растеж) изследването продължава до идентификация на микроорганизмите и определяне на антибиотичната им чувствителност (антибиограма), като резултат може да се даде след 16 – 24 часа или в по-редки случаи до третия ден.