Пародонтит – дълго незабелязван враг …

Възпалението на венците (гингивит) и на пародонта (пародонтит) са сред най-често срещаните инфекциозни заболявания и се получават при хора от всички възрасти. Пародонтитът обикновено протича дълго време без симптоми. Хората го забелязват, когато той вече е нанесъл сериозни щети. Това днес не е така, защото зъболекарите разполагат с най-новите диагностични и терапевтични методи за ранно откриване на заболяването. С тяхна помощ, проблемите могат да бъдат открити и да се лекуват, съобразно индивидуалните нужди на пациента. По този начин, в повечето случаи, може да предотврати непосредствената загуба на зъби.
За появата, степента и прогресията на пародонтозата влияят, както оралната хигиена, стреса и пушенето, така и присъствието на бактерии. Те водят до образуването на джобове на венците, и произвеждането на токсини, които разрушават зъбите и околните меки тъкани и кости. Тялото реагира на наличието, на патогенни микроорганизми, което води до кървене на венците, формирането на дълбоки пародонтални джобове, намаляване на венците и евентуално разхлабване и загуба на зъби.

Най-важните рискови фактори,
се определят бързо и надеждно
Как са развиват пародонталните заболявания?

Заболяването на венците се причинява от плаката – лепкав бактериален филм, който непрекъснато се образува върху нашите зъби. Ако се остави, плаката се натрупва върху и между зъбите, дразни венците и причинява подуване. Това подуване, може да доведе до образуването на кухина или „джоб“ под зъба. Колкото повече се увеличава количеството на бактериалната плака, толкова по-дълбок става и джобът. Това причинява отдръпване на венците и оголване на зъбите. Ако не се лекува, джобът може да стане толкова голям, че зъбите може да се разхлабят и дори да се наложи да бъдат извадени.

“Точната диагноза – основа за
успешното лечение.”

Открита в ранен стадий, пародонтозата е лечима!

Наличието на определена група силно патогенни бактерии водещи до развитието на пародонтит показва необходимостта от целенасочена диагностика и терапия на съответния причинител особено в случаите на прогресиращ, устойчив на терапия и агресивен периодонтит. В тези случай самостоятелното механично лечение не е ефективно докато тъканно-инвазивния периодонтен патоген присъства в устната кухина. Доказването на бактериалните причинители на заболяването осигурява избор на подходяща антибактериална терапия при лечението на всеки един пациент.
МicroDent® е молекулярно-биологичен тест (PCR – хибридизация) за анализ на петте най-важни в клиничен аспект периодонтно-асоциирани бактерии и представлява метод на избор за диагностика на инфекциозните причинители на пародонтит.

Индикации за тест microDent®

Тестът може да бъде използван за диагностика на:

• пародонтит с дълбочина на венечния джоб > 4 mm
• рефрактерен на терапия пародонтит при възрастни
• агресивен и прогресиращ пародонтит
• инфекции на костно-интегрирани импланти
• избор на подходящ антибиотик
• проследяване на успеха от терапията
• ранна диагностика на рецидиви
• оценка на риска от загуба на импланта

ВАЖНО

При скрининг за наличието или отсъствието на патогена без значение за неговото количество и локализация, напр. за оценка на ефекта от терапията се препоръчва да се вземе проба от няколко места. В този случай могат да се вземат до 5 стика от отделни венечни джобове.

Анализ на субгингивални микроорганизми от отделен джоб – За да се получи информация за бактериалната флора на единичен пародонтален джоб пробата, взета от всеки джоб, се поставя в отделна епруветка и се анализира отделно. Този вид анализ позволява определянето на място-специфичната антимикробна терапия.
Как можем да помогнем ние?
Медико-диагностична лаборатория Цибалаб е регистрирано лечебно заведение, където се извършват изследвания на биологичен материал (in-vitro диагностика) за установяване на качествени и количествени показатели, с цел диагностициране и профилактичен скрининг. Организацията на лабораторната дейност гарантира високо качество, чрез информационната система I-Lab. Посредством високата степен на aвтоматизация и интеграция на процеса на регистриране на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите, се постига пълен контрол на процеса от вземането на пробата до готовия резултат.

В МДЛ Цибалаб можете да донесете пробата взета от вашия стоматолог за изследване на венците. МicroDent® тестът не изисква запазването жизнеспособността на микроорганизмите в пробата, и може да се транспортира в рамките на 2 дни. Материалът се взема лесно, безкръвно и безболезнено. След регистрация на пробата в рамките на 72 часа ще имате готов резултат за състоянието на венците Ви !!!
Системите за диагностика помагат
за по-ефентивно лечение !!!