Разширена диагностика на Хламидийна пневмония

Уважаеми пациенти,
в лабораторията са достъпни следните тестове за диагностика на пневмонии причинени от Chlamydophila pneumoniae:
1.Изследване за ДНК на Chlamydophila pneumoniae – за доказване на причинителя. Резултат на четвъртия работен ден след 18 ч.
2.Изследване на специфични IgG и IgM антитела за серологична диагностика. Резултатите се получават на следващия ден.