Тестове за доказване на Легионерска болест в серум

Тестовете представляват хемилуминисцентна реакция за качествена детекция на IgG и IgM антитела срещу L.pneumоphila в серум.
Изследванията трябва да се извършат след началото на клиничните оплаквания при доказана пневмония , като се изследват IgG и IgM антитела, за да може да се диференцира и стадира пневмоничния процес. В началото на заболяването е подходящо да се изследват IgM антитела , заедно с проба за доказване на причинителя в храчка, БАЛ, или бронхиоларен аспират – Legionella pneumophila – ДНК проба, тъй като тежките клинични форми се развиват изключително бързо и могат да завършат фатално. Материал са взема по възможност преди началото на антибиотичната терапия.Навременната диагноза дава възможност и за стартиране на правилна етиологична терапия с подходящи антибиотици, което намалява значително и риска от фатален край.
Взема се венозна или капилярна кръв за отделяне на серум или плазма.
Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Legionella pneumophila е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици) бързата и точна диагностика е от изключително значение. Изследването на ДНК на Legionella pneumophila и доказването на антитела предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията.Разбира се , изследванията не се заплащат от НЗОК