Диагностика на Туберкулоза чрез Т-SPOT TB

By | 06.03.2024

T-SPOT. TB тестът е имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза, използващ ензимно-свързана имуноспот (ELISPOT) методология за изброяване на Т-клетките, чувствителни към Mycobacterium tuberculosis (MTB), чрез улавяне на интерферон-гама в близост до Т-клетките, от които е секретиран.

T-SPOT. TB тестът е имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза, използващ ензимно-свързана имуноспот (ELISPOT) методология за изброяване на Т-клетките, чувствителни към Mycobacterium tuberculosis (MTB), чрез улавяне на интерферон-гама в близост до Т-клетките, от които е секретиран.

Този реагент за изолиране на клетките, използва положителна селекция на целевите имунни клетки на базата на магнитни частици, за да опрости подготовката им за T-SPOT.TB теста.

Тестът T-SPOT.TB с комплекта реактиви T-Cell Select осигурява:

  • Превъзходно клинично представяне
  • Намалено време за работа
  • Разширена стабилност на кръвната проба до 54 часа след пробовземането, съхраняванe на стайна температура
  • Подобрена логистика на кръвните проби
  • Максимална оперативна ефективност
  • Повишен потенциал за производителност на пробите

T-Cell Select работи с Auto-Pure 10/20B автоматична система за изолиране на клетки с магнитни частици (одобрени от FDA), производител Allsheng.

Към системата има вграден персонализиран протокол, разработен от Oxford Immunotec, който използва магнитни „гребенчета“ за пренос на частиците през различните фази на изолиране на клетките: пречистване, смесване, свързване, измиване и елуиране.

Чрез теста T-SPOT.TB се търсят реактивни специфични ефекторни Т-клетки към ESAT-6 и/или CFP10 антигени на Mycobacterium tuberculosis complex. 

Проби от страната се приемат от понеделник до четвъртък включително. Проби от София се приемат от неделя до четвъртък включително.

Кръв взета във вторник до 12ч. Готов резултат за сряда след 18ч. Кръв взета в четвъртък до 12ч. Готов резултат за петък след 18ч.

Условия и изисквания: Кръвта се взема в епруветки с литиев хепарин, които се предоставят от лабораторията. Необходимото количество при възрастни и деца на 10 и повече години е 1 епруветка от 6 мл; при деца на 2-9 години − 1 епруветка от 4 мл; при деца до 2 години – 1 епруветка от 2 мл. При пациенти с левкопения се взема двойно количество кръв.

Струва 153лв.