Нови пакети – Аполипопротеин А1 и Аполипопротеин B

By | 31.08.2023

Аполипопротеините са белтъчните компоненти на липидните комплекси. Обгръщайки неразтворимото им в течната съставка на кръвта липидно ядро, те осигуряват пренасянето им в организма.

Аполипопротеин А активира ензимите, които зареждат холестерола от тъканите в HDL, и позволява на HDL да бъде разпознат и свързан с рецепторите в черния дроб в края на транспорта. Съществуват две форми на аполипопротеин А – apo A-I и apo A-II. Апо А-I се среща в по-голямо съотношение от апо А-II (около 3 към 1). Концентрацията на апо А-I може да се измерва директно, за разлика от HDL, и има тенденция да се повишава и понижава с нивата на HDL. Това кара някои специалисти да смятат, че apo A-I може да бъде по-добър показател за риска от коронарна болест на сърцето, причинена от натрупването на атерома, отколкото теста за HDL, но това все още не е доказано окончателно.

С този тест се измерва и количеството на аполипопротеин В (apo B) в кръвта. Концентрацията на Apo B може да се използва заедно с резултатите от други липидни тестове, за да се определи рискът от развитие на сърдечносъдови заболяване при дадено лице. Тестът не се използва за масов скрининг, но може да бъде поискан,ако човек има фамилна анамнеза за сърдечно заболяване и/или високи концентрации на липиди в кръвта (хиперлипидемия). Той може да се извърши заедно с други тестове, за да се помогне за диагностициране на причината за хиперлипидемията,особено когато някой има повишени концентрации на триглицериди, които могат да попречат на точното изчисляване на LDL холестерола.

Защо да се тествате?

– За да се определи дали имате адекватни нива на Apo А-I, за да се диагностицират хора със специфичен дефицит на Apo А и за да се определи рискът от развитие на коронарна болест на сърцето.

– За диагностициране на специфични нарушения на Аро В.