В Цибалаб се предлага последно поколение неинвазивен пренатален тест PANORAMA на Natera.

By | 29.04.2017

1

ВИЕ СТЕ БРЕМЕННА? Честито!

Искате ли да знаете повече за здравето и пола на своето бебе?

Научете го с PANORAMA

PANORAMA анализира за най-често срещаните бройни и структурни хромозомни аномалии на плода в т.ч:

 • на автозоми 21, 18 и 13 познати като синдроми на Даун, Едуардс и Патау;
 • на половите хромозоми Х и/или Y познати като синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Якобс и „свръх жена“;
 • триплоидия;
 • 5 микроделеционни синдрома като 22q2 микроделеция (синдром на ДиДжорджи), 1p36 микроделеция, 5р- микроделеция (синдром на Кри дю Ша), 15q11.2 микроделеция – майчина или бащина (синдроми на Прадер-Уили и Ангелман).

Всички тези хромозомни дефекти водят до повишена честота на спонтанните аборти и мъртвите раждания; тежки физически и функционални нарушения в ембриона; животозастрашаващи състояния у новороденото със засягане на сърце, главен мозък и други вътрешни органи; нарушения в растежа и нервно-психическото развитие на детето; представляват опасност и за здравето на бременната (прееклампсия, обилно кървене).

За кого е предназначен?
PANORAMA е подходящ за всяка бременна жена. Особено препоръчителен е при бременни над 35 г., при съмнение от ултразвуковия преглед или биохимичния скрининг, при бременни с фамилна обремененост или неколкократни спонтанни аборта/мъртво раждане.
Не е подходящ за бременни с многоплодна бременност или донорски яйцеклетки и такива преминали наскоро костно-мозъчна трансплантация.
 
Кога?
PANORAMA се извършва най-рано в 9 гестационна седмица на бременността.
 
Как?
За изпълнение на PANORAMA е необходима майчина кръв, взета чрез рутинна венепункция, което го прави напълно безопасен за плода и безболезнен за майката. При желание, бременната попълва документация и дава кръв. Резултатът се получава до 10-14 дена лично или от посочен от пациента акушер-гинеколог.
Къде?
Вземането на кръв се осъществява в дните от понеделник до сряда, 8-13 ч. в Централната регистратура на ЦибаЛаб (София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика).

Защо да избера този тест?
PANORAMA има редица предимства пред останалите тестове на българския пазар:

 • разграничава феталната ДНК от майчината;
 • анализира минимално количество фетална ДНК (най-малко 4%);
 • използва най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни;
 • анализира за триплоидия, която застрашава здравето на бременната;
 • открива моларна бременност и „изчезващ близнак”(vanishing twin);
 • съобщава пола на плода с 99.9% сигурност;
 • представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”.

PANORAMA е единственият пренатален тест, който разграничава феталната от майчината ДНК, което обуславя максималната достоверност на резултата.

Анализът е чрез технологията SNP (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране), която изследва многократно конкретните изследвани региони и използва най-точния биоинформационен програмен продукт за обработка на данните и представяне на резултата.

Дава информация за пет от най-разпространените микроделеции:

 • свързани с тежки състояния, които обаче открити и третирани от рано могат да подобрят живота на засегнатото бебе
 • чиято честота е еднаква при млади и по-възрастни бременни;
 • които в 80-90% от случаите не се унаследяват (няма засегнат родител), а се появяват спонтанно.

PANORAMA се предлага в три пакета:

 • Основен пакет – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У и триплоидия. Цена 995 лв.
 •  Разширен пакет – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У, триплоидия и микроделеция 22q11.2 (Синдром на ДиДжорджи). Цена 1200 лв.
 •  Пълен пакет – анализира хромозоми 13, 18, 21, Х и У, триплоидия и за 5 микроделеции в основата на 5р- синдром и синдромите на ДиДжорджи, Кри дю Ша, Прадер-Вили и Ангелман. Цена 1400 лв.