Нов тест за онкогенен риск на HPV

By | 05.07.2022

Онко HPV E6/E7 5 типа-NASBA – високоспециализиран и чувствителен тест, който дава информация за наличие на активна инфекция в засегнатите от HPV клетки на лигавицата на маточната шийка, т.е. дали е започнало злокачествено изменение на клетките. Тестът определя наличие или отсъствие на активност на вирусните Е6 и Е7 онкогени на петте типа високорискови HPV 16, 18, 31, 33 и 45, открити в 80% от случаите на рак на маточната шийка. Той е важен прогностичен фактор, който определя режима на проследяване на пациентите и по-прецизното дефиниране на такива с повишен риск от развитието на рак. Методът се прилага за цялата страна единствено в лаборатория Цибалаб. Провеждането на изследването е препоръчително след установена инфекция с някой от посочените пет високорискови HPV. Работи се от цервикален, уретрален или друг секрет. Цена 145лв.