Tag Archives: EGFR

ALK тест при пациенти с НДРБД с EGFR отрицателен статус

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че от началото на 2016г в МДЛ Цибалаб се извършва анализ на ALK статус при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (НДРБД), което позволява прилагането на допълнителна специфично насочена терапия с АLK инхибитора Crizotinib. Съвременната диагноза на НДРБД включва както морфологични, молекулярно-биологични и имунохистохимични изследвания. Определянето на EGFR мутационния статус и ALK… Read More »