Тромбоцитна агрегация при пациенти приемащи P2Y12 – инхибитори (Сlopidogrel, Рrasugrel, Тicagrelor)

By | 03.05.2017

В Цибалаб е достъпен тест за изследване на  тромбоцитната агрегация при пациенти приемащи P2Y12 – инхибитори (Сlopidogrel, Рrasugrel, Тicagrelor).

Подобно на аспирин, и за клопидогрел има данни за недостатъчна ефективност при блокиране на тромбоцитната агрегация. Стандартните изследвания на тромбоцитната функция показват в 5-10% (според някои автори до 19%) пълна резистентност и в около 25% наличие само на частичен отговор към клопидогрел. Възможни причини за резистентност могат да бъдат генетични (полиморфизъм на рецептора P2Y12 за АДФ, дефекти в сигналните пътища на следрецепторно ниво), индивидуални различия в цитохром Р450, отговорен за метаболизирането на клопидогрел в черния дроб, повишена тромбоцитна реактивност преди назначаване на лекарството, неадекватно дозиране при пациенти с по-висок индекс на телесната маса, придружаващи заболявания (напр. инсулинова резистентност) и др.

Теста показва до каква степен е успешна антитромбоцитната терапия и доколко дозата е адекватна за пациента. Може да се използва и като предоперативно изследване при пациенти приемащи Plavix, Ticlid, Effient, Brilinta, Kengreal. За повече виж тук:P2Y12 test