Нов тест за генотипиране на Хепатит С (HCV) вирус

By | 23.02.2023

В допълнение на количественото определяне на HCV RNA, лаборатория Цибалаб въвежда и тест за генотипиране на HCV вирус. Изследването предоставя информация от клинично значение за терапията. Клиничната изява, тежестта на заболяването и склонността за хронифициране  на хепатита, причинен от HCV са свързани  с генотипа на вируса. Изборът на лекарства и продължителността на лечението също зависят от вирусния генотип.  Наскоро бе постигнат значителен напредък и лечението на хепатит С се измести  от PEG-IFN/Ribavirin към комбинирана терапия с използването на нови, директно действащи антивирусни препарати (DAA). Комбинираната лекарствена терапия за лечение на хепатит С може да включва употребата от две до три лекарства в зависимост от генотипа на вируса. При това се получава по-добър резултат от лечението с по-малко странични ефекти и по-кратко време за излекуване на инфекцията. Тестът генотипиране на HCV вирус разграничава генотипове 1a, 1b, 2,3,4,5 и 6.

Изследването е предназначено основно за новозаразени пациенти преди започване на терапията. Нужно е да има установен вирусен товар с количествен тест >1000 IU/ml или може от едно и също пробовземане да се направят двете изследвания – количествено определяне и генотипитиране на HCV.

Материал за изследване: плазма, взета в РРТ вакутейнер K2EDTA.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Необходимо е плазмата да се отдели до 1 час след пробовземането – центрофугира се за 10 мин на 4000об/мин. Епруветката с отделената плазма задължително се транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа до лаборатория ЦибаЛаб.  Вакутейнерът с K2EDTA със сепарационен гел не се отваря, не се ползва за други цели. K2EDTA плазмата не се отделя в друга епруветка.